Školská rada

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je na škole  od listopadu 2005 zřízena školská rada.

V současné době pracuje školská rada ve složení:

  • JUDr. Klára Tomaierová – předsedkyně, zástupce zřizovatele
  • Bc. Dana Černá – členka rady za rodiče a zletilé žáky
  • Mgr. Aleš Bezouška – člen rady za pedagogické pracovníky