Kalendář

1. 9. 2021 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, od 10 hod., MMT1, DNM1, prima
2. 9. 2021 Zahájení výuky
6. - 8. 9. 2021 Prezenční adaptační kurz, místo konání: školní prostory na poděbradském zámku, MMT1, DNM1 a prima
20. 9. 2021 Workshop s modelkou, MMT4
22. 9. 2021 UNILINK - beseda o studiu v zahraničí, MMT4, oktáva
22. 9. 2021 Srdíčkový den
24. 9. 2021 Lustr - festival ilustrace, exkurze, DNM1, DNM2, DNM3
24. 9. 2021 Národní muzeum, výstava Sluneční králové, prima, vteřina, kvinta
27. 9. 2021 Ředitelské volno
5. 10. - 8. 10. 2021 Ekologický kurz, tercie
6. 10. 2021 ​DESIGNBLOK, exkurze, MMT4, DNM3
7. 10. 2021 Den otevřených dveří 
11. 10. - 12. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
13. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora 
14. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí,  Nymburk 
11. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
15. 10. - 16. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí,  Jičín
26. 10. 2021 Předávání Ekounů
27. 10. a 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
1. 11. 2021 Halloween ve škole
4. 11. 2021 Den otevřených dveří
5. 11. - 6. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
zrušeno Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
9., 16., 23., a 30. 11. 2021 Přípravný kurz k talentovým zkouškám - SOŠ Multimediálních studií
11. 11. 2021 Projektový den Král Jiří, prima, sekunda, terci, kvarta
12. 11. - 13. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí,  Hradec Králové 
13. 11. 2021 Den otevřených dveří 
15. 11. 2021 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
18. 11. 2021 Schůzka s rodiči ONLINE, od 17 hodin.
19. 11. 2021 Present like a PRO!, školní soutěž, nižší gymnázium
26. 11. 2021 Present like a PRO!, školní soutěž, vyšší gymnázium a SOŠ
22. 11. - 3. 12. 2021 Odborná praxe MMT4
25. 11. 2021 Natáčení pořadu Zázraky přírody, DNM1, DNM2
14. 12. 2021 Vánoční akademie a výstava studentských prací - PŘESUNUTO NA ZAČ. ROKU 2022
17. 12. 2021 Beseda Green life education, kvarta, DNM1, MMT1
22. 12. 2021 Vánoční nadílka Ekounů
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
5. - 6. 1. 2022 Talentové zkoušky MMT a DNM - 1. kolo
10. - 13. 1. 2022 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
14. 1. 2022 Školní kolo olympiády v Čj
zrušeno Česká filharmonie
16. 1. - 21. 1. 2022 Lyžařský výcvik, DNM1, kvinta
  Workshop s Barou Nykodýmovou, MMT3
26. 1. 2022 Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. 2022 Pololetní vysvědčení
3. 2. 2022 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny 
odloženo Projekt Setkání se Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
  Exkurze do tiskárny, Ústí nad Labem, MMT3
  UMPRUM
8. 2. 2022 Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP, MMT1, DNM1, kvinta
8. 2. 2022 Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia, MMT4, oktáva
20. 2. - 25. 2. 2022 Lyžařský výcvik, MMT1
28. 2. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
1. 3. - 4. 3. 2022 Souborné zkoušky pro MMT4, oktáva (8.V)
2. 3. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
7. 3. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
9. 3. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
14. - 20. 3. 2022 Jarní prázdniny
zrušeno Česká filharmonie
  Prezentiáda 2021
21. 3. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
23. 3. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
23. 3. 2022 Den zdraví
  InkJet - beseda, 4M
28. 3. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
30. 3. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
4. 4. 2022 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
6. 4. 2022 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
12. 4. 2022 Beseda v Městské knihovně Poděbrady, prima, sekunda, tercie, kvarta
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny 
21. 4. 2022 Velikonoční akademie
22. 4. 2022 Den Země
  Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
28. 4. 2022

Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
Schůzky s rodiči

zrušeno Česká filharmonie
19. a 20. 4. 2022 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
květen Pedagogická rada pro 4. ročník MMT
  Obhajoby klauzurních prací
2. - 5. 5. 2022 Maturita jaro 2021 - didaktický test společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka
23. 5. - 1. 6. 2022 Maturita jaro 2021 - ÚZ společné a profilové části
23. 5. - 3. 6. 2022 Odborná praxe MMT3
  Výstava MIXER v Poděbradech
  Schůzka s rodiči žáků 1. V pro školní rok 2022 - 2023 (budoucí prima)
  Slavnostní vyřazení absolventů na zámku v Poděbradech
3. 6. 2022 OFF - slavnostní vyhlášení výsledků
6. 6. - 10. 6. 2022 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
23. 6. 2022 Pedagogická rada 2. pololetí  
24. 6. 2022 Předávání Ekounů
30. 6. 2022 Vysvědčení, konec školního roku 2021/2022
1. 7. - 31. 8. 2022 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.