Školní parlament

Studentský parlament patří již neodmyslitelně k životu školy. Vznikl ze společné potřeby studentů i vedení školy jako orgán pro spolupráci i prostor, kde studenti mohou prezentovat své podněty i připomínky. Ty jsou probírány a vyhodnocovány ředitelem školy a pedagogickou radou, pracuje se s nimi jako s hodnotnými a cennými náměty. Studenti se zde učí pravidlům týmové práce, trénují komunikaci a zásady argumentace, seznamují se s principy parlamentní demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit, prosazovat názory své i tříd, které zastupují. Trénují pro život.

Schůzky školního studentského parlamentu ve školním roce 2018/2019

I. pololetí:

20. 9., 5.10., 19.10., 9.11., 30.11., 14.12. 2018, 25.1. 2019

- vždy v 9:40 ve školní knihovně 

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

II. pololetí:

15. 2., 8. 3., 29. 3., 12. 4., 3. 5., 6. 6., 21. 6. 2019

- vždy v 9:40 ve školní knihovně

Zápisy

Zápisy ve školním roce 2018/2019 naleznete zde.

 

V letošním školním roce pracuje studentský parlament ve složení:

Zástupce pro školní parlament

1.V Markéta Müllerová, Jiřina Pačandová
2.V Jan Hrubý, Klára Špitálská
3.V Kryštof Horák, Tomáš Skryja
5.V Marie Juláková, Anna Müllerová
MMT1 Rozálie Matoušková, Martin Bezouška
MMT2 Kamila Chaloupková, Matouš Zedníček
MMT3 Damián Kislinger, Šárka Janurová, Lenka Pelantová
MMT4 Hynek Rajtr, Jakub Jindřich

 

 

Třídní samosprávy

  Starosta třídy Zástupce starosty
1.V Oliver Václavek Kateřina Žohová
2.V Monika Fialová Zdeněk Černý
3.V Nela Fialová Šarlota Martincová
5.V Iva Demeterová Marie Juláková
MMT1 Zdeňka Kovářová Rosalie Matoušková
MMT2 David Kubín Eliška Kukalová
MMT3 Patrik Smělý Matěj Kumšta
MMT4 Hynek Rajtr Jakub Jindřich