Bádáme společně

Badatelský stánek u příležitosti Dne Země na zahradě Střední zemědělské školy v Poděbradech.