Kalendář

1. 9. 2021 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, od 10 hod., MMT1, DNM1, prima
2. 9. 2021 Zahájení výuky
6. - 8. 9. 2021 Prezenční adaptační kurz, místo konání: školní prostory na poděbradském zámku, MMT1, DNM1 a prima
20. 9. 2021 Workshop s modelkou, MMT4
22. 9. 2021 UNILINK - beseda o studiu v zahraničí, MMT4, oktáva
22. 9. 2021 Srdíčkový den
24. 9. 2021 Lustr - festival ilustrace, exkurze, DNM1, DNM2, DNM3
24. 9. 2021 Národní muzeum, výstava Sluneční králové, prima, sekunda, kvinta
27. 9. 2021 Ředitelské volno
5. 10. - 8. 10. 2021 Ekologický kurz, tercie
6. 10. 2021 ​DESIGNBLOK, exkurze, MMT4, DNM3
7. 10. 2021 Den otevřených dveří 
11. 10. - 12. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
13. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora 
14. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Nymburk 
11. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
15. 10. - 16. 10. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Jičín
26. 10. 2021 Předávání Ekounů
  Beseda s absolventy, MMT4
27. 10. a 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
4. 11. 2021 Den otevřených dveří
5. 11. - 6. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
  Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
9., 16., 23., a 30. 11. 2021 Přípravný kurz k talentovým zkouškám - SOŠ Multimediálních studií
12. 11. - 13. 11. 2021 Přehlídka studijních příležitostí, Hradec Králové 
13. 11. 2021 Den otevřených dveří 
18. 11. 2021 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
Schůzka s rodiči
22. 11. - 3. 12. 2021 Odborná praxe MMT4
25. 11. 2021 Natáčení pořadu Zázraky přírody, DNM1, DNM2
14. 12. 2021 Vánoční akademie a výstava studentských prací
22. 12. 2021 Vánoční nadílka Ekounů
  Workshop s Bárou Nykodýmovou, MMT3
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
5. - 6. 1. 2022 Talentové zkoušky MMT a DNM - 1. kolo
10. - 13. 1. 2022 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
13. 1. 2022 Česká filharmonie
  Lyžařský výcvik
24. 1. 2022 Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. 2022 Pololetní vysvědčení
3. 2. 2022 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
4. 2. 2022 Pololetní prázdniny 
  Projekt Setkání se Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
  Exkurze do tiskárny, Ústí nad Labem, MMT3
  UMPRUM
  Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
1. 3. - 4. 3. 2022 Souborné zkoušky pro MMT4, oktáva (8.G)
  Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
14. - 20. 3. 2022 Jarní prázdniny
24. 3. 2022 Česká filharmonie
  Prezentiáda 2021
  Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium  - 1. lekce
  Den zdraví
  InkJet - beseda, 4M
  Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium - 2. lekce
  Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium - 1. lekce
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny 
  Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium - 2. lekce
  Den Země
21. 4. 2022

Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
Schůzky s rodiči

  Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
12.5. 2022 Česká filharmonie
  Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
  Odborná praxe MMT3
květen Pedagogická rada pro 4. ročník MMT
  Obhajoby klauzurních prací
  Maturita jaro 2021 - didaktický test společné části maturitní zkoušky 
  Maturita jaro 2021 - didaktický test společné části maturitní zkoušky 
6. 6. - 10. 6. 2022 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
  OFF - slavnostní vyhlášení výsledků
  Maturita jaro 2021 - ÚZ společné a profilové části
  Výstava MIXER v Poděbradech
  Schůzka s rodiči žáků 1. V pro školní rok 2022 - 2023 (budoucí prima)
  Present Like a PRO!, soutěž v prezentacích
  Slavnostní vyřazení absolventů na zámku v Poděbradech
23. 6. 2022 Pedagogická rada 2. pololetí  
24. 6. 2022 Předávání Ekounů
30. 6. 2022 Vysvědčení, konec školního roku 2021/2022
1. 7. - 31. 8. 2022 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.